Disclaimer

Deze pagina's zijn de officiële internetpagina van Van Dinther BV.

Internet

Gepubliceerde informatie op internet (www.vandinthervelp.nl) is uitsluitend bedoeld ter inzage. Er berust Copyright (2003-2009) voor Van Dinther B.V. op alle documenten van de vernoemde webpagina's. Zonder nadrukkelijke toestemming van Van Dinther B.V. is het doorgeven en gebruiken van deze informatie voor andere doeleinden verboden.

E-mail

De informatie verzonden als elektronische bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en hen die gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, alsmede ieder ander handelen met betrekking tot de inhoud van de informatie verzonden met dit elektronische bericht, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en dit elektronische bericht (inclusief eventuele bijlagen) te vernietigen. Van Dinther B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Van Dinther B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Copyright en correspondentieadres

Van Dinther B.V.
Infanteriestraat 1
5363 VW VELP (NL)
T: +0031 (486) 473068
F: +0031 (486) 420596
E-mail: info@vandinthervelp.nl
Internet: www.vandinthervelp.nl