Bim (Building Information Modeling)

Een mooie ontwikkeling van de laatste jaren is het ‘virtueel bouwen’ of bouwen volgens BIM.

BIM staat voor Building Information Model (ook wel Bouwwerk Informatie Model), dit is een 3D-informatiemodel waarin alle data die nodig is voor het ontwerpen, bouwen en beheren van bouwwerken wordt vastgelegd en aan elkaar gekoppeld. Tot deze gegevens behoren bijvoorbeeld berekeningen, bouwtekeningen, verslagen en rapporten.

Doordat alle relevante informatie in het model voorhanden is, kan het model geraadpleegd worden door alle betrokkenen, zoals architecten, aannemers, opdrachtgevers en installateurs. Bovendien beschikken alle betrokkenen op deze manier over dezelfde actuele informatie en wordt de kans op ontwerpfouten en faalkosten tot een minimum beperkt.

Doordat wij kunnen werken in BIM structuur, kunnen wij met behulp van de 3-D tekeningen de communicatie optimaliseren zodat wij snel, accuraat en doelgericht kunnen tekenen, ontwerpen en produceren.